0

Du har inga produkter i din varukorg. Fortsätt handlaeller Log in

  1. Hem
  2. Terms and Conditions

Terms and Conditions

När du använder hemsidan och beställer din order av Lighthouse accepterar du våra villkor.

För att kunna beställa från Lighthouse måste personen vara minst 18 år.

Viktigt att komma ihåg

Situationen i Nederländerna

Importera, lagerhålla och leverera hampafrön är helt lagligt och ett resultat av FN:s Narkotikakonvention 1961. Då befriades dessa helt från reglering. I Nederländerna är friheten att handla med hampafrön en självklarhet, vilket också skrevs in i den nationella Opiumlagen.

Lighthouse skickar frön och produkter med avsikt att de inte kommer användas för ändamål som strider mot lagen i Nederländerna eller mot era lokala lagar. Lighthouse har aldrig uppmuntrat, hetsat eller tvingat någon att agera mot lagen. Vi påpekar skarpt att den som köper våra frön och produkter är ansvarig för sina handlingar. Lighthouse tar inget ansvar i detta avseende. All information och dess innehåll på vår hemsida är av informativ karaktär.

Alla beskrivningar om produkter, tjänster och åtgärder på vår webbplats kommer från företag och faktaböcker. De är skrivna i länder (tex Nederländerna) där deras lagar gäller, där det inte är förbjudet att använda dessa ämnen. Detta innebär att det finns beskrivningar av en viss effekt efter konsumtion, men det behöver absolut inte innebära att produkterna är avsedda eller lämpliga för konsumtion. Alla texter och beskrivningar tillhandahålls endast i informationssyfte. Våra produkter är avsedda för konsumenter, botaniska studenter, naturforskare och samlare av souvenirer från Nederländerna.

Lighthouse tar avstånd från att distribuera hampa/cannabisfrön och andra produkter av oss till länder där det är olagligt.

Genom att beställa en order hos Lighthouse godkänner du allt ansvar när det gäller den rättsliga ställningen för de produkter som kommer att skickas till dig. Alla produkter på vår hemsida är lagliga i Nederländerna. Du tar på dig ansvaret för att hålla dig informerad om de lagar, import- och tullbestämmelser som gäller i ditt land innan du beställer. Du intygar att import av de beställda produkterna i ditt land är lagligt. Om du har några tvivel rekommenderar vi att du kontaktar din advokat/jurist.

Denna webbplats kan inte nås, visas eller på något annat sätt ses i länder där vi möjligen bryter mot några regler, lagen eller tull.

Lighthouse antyder inte att dessa produkter är lämpliga för att behandla, bota eller förebygga sjukdom. Vi uppmanar till att du ska vara i ett friskt tillstånd när du använder våra produkter. Lighthouse ger inga specifika medicinska råd.

Använd inte våra produkter om du lider av högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller något annat hälsoproblem. Använd inte våra produkter under graviditet eller amning. Använd inte våra produkter i kombination med någon annan medicin. Körning och användning av tunga maskiner bör undvikas vid användning av våra produkter. Kontrollera alltid med en läkare om du är osäker och följ deras råd. Håll våra produkter utom räckhåll för barn.

Du godkänner fullt ansvar för eventuella skador, straff, förlust av inkomst eller tillgångar som används för inköp, konsumtion, användning och/eller missbruk av en produkt ifrån oss. Företagets ägare, agenter och anställda är inte ansvariga för kundernas handlingar efter inköp.

Massor av illustrationer, fotografier, design, texter och logotyper är upphovsrättsskyddade. Spridningen, publicering och användning för kommersiella ändamål är strängt förbjudet utan skriftligt tillstånd från Lighthouse. Alla rättigheter förbehållna.

Innehåll:

Artikel 1- Definitioner

Artikel 2- Organisation / Entreprenör

Artikel 3- Relevant

Artikel 4- Erbjudanden

Artikel 5- Avtal

Artikel 6- Ångerrätt

Artikel 7- Ångerrättskostnader

Artikel 8- Uteslutande ångerrätt

Artikel 9-Prissättning

Artikel 10- Överenskommelse och garantier

Artikel 11- Leverans och utförande

Artikel 12- Transaktioner - Längd, upphörande och förlängning

Artikel 13- Betalningar

Artikel 14- Klagomål

Artikel 15- Tvister

Artikel 16- Övrigt samt olika bestämmelser

 

Artikel 1 – Definitioner

Via denna lista om förhållanden/villkor hittar du vad som gäller för just dig.

Betänketid:Den tiden som konsumenten kan utföra sin ångerrätt. 14 dagar.

Konsument: Är den fysiska person som inte handlar på uppdrag av ett företag och som kommer till ett distansavtal med entreprenören.

Dag: Vi räknar alltid kalenderdagar

Leveranstid: Tiden det tar från att du lagt din beställning tills ditt paket hamnat i brevlådan eller finns hos ett ombud nära dig.

A length transaction: a distance agreement related to a series of products and services of which the delivery obligation and the purchasing are spread over a period of time.

Durable Medium: any instrument which enables the recipient or the entrepreneur to store information addressed personally to them in a way accessible to future reference for a period of time adequate to the purpose of the information and which allows the unchanged reproduction of the information stored.

Right of Withdrawal: the possibility for the consumer to terminate the distance agreement within the consideration term.

Entreprenör: Den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkterna till konsumenter.

Distance Agreement: an agreement based on a corporate organized system of distance sales of products and services including the closing of an agreement using one or more techniques of distant communication.

Teknik för distanskommunikation: Ett redskap som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och entreprenören träffas ansikte mot ansikte. En dator kan användas till detta.

Artikel 2-Organisation / Entreprenör

Lighthouse Store

Kerkenbos 1097E

6546BB Nijmegen

Nederländerna

 

Telefonnummer: +31242030026

https://www.lighthousestore.nl/

Handelskammarnummer: 61713325

Momsregistreringsnummer/VAT: NL854457811B01

Artikel 3- Relevant

Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal som tecknas mellan företaget och konsumenter..

Innan avtalet kan godkännas finns texten om de allmänna villkoren tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är möjligt innan avtal ingås, så skickar vi detta på konsumentens begäran utan extra kostnad.

If the distance agreement is concluded electronically, notwithstanding the previous article and before the distance agreement is concluded, the text of the general conditions/terms can be made available electronically to the consumer in such a way that the text can be saved in a simple way on a durable medium. If this is reasonably not possible that before the distance agreement is concluded it will be indicated where the consumer can find the general conditions/terms electronically and that these conditions/terms at the consumer’s request will be sent electronically or otherwise to the consumer without extra cost.

For the case that besides these general conditions/terms, specific product and service conditions are also applicable, the second and third article are mutatis and in case of conflicting conditions/terms the consumer can appeal on the relevant conditions/terms which are the most favorable for the consumer.

Artikel 4- Erbjudanden

Om ett erbjudande har en begränsad tillgång eller har andra specifikationer, kommer detta att nämnas för konsumenten.

Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och tjänster de gäller. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att möjliggöra en korrekt bedömning av de produkter / tjänster som tillhandahålls. De bilder som används av entreprenören är tydliga presentationer av våra produkter och tjänster. Uppenbara misstag och fel är inte bindande för entreprenören.

Varje erbjudande innehåller information som gör det tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter båda parter har i samband med erbjudandet. Här kommer nu en lista på den information som ska finnas vid varje erbjudande.:

Pris inklusive skatter

Eventuella kostnader för leverans

På vilket sätt avtalet har ingåtts och de nödvändiga underskrifterna

Om att tillämpa ångerrätten

Betalningssätt, leverans och fullgörande av avtalet

Tiden för att acceptera erbjudandet eller den tid inom vilken entreprenören garanterar priset

the level of the rate for distance communication if the costs for the usage of the technology for distance communication are calculated on another ground than the regular fare for communication

Information om avtalet och hur den arkiveras för att hjälpa konsumenten

the manner in which the consumer, before concluding the agreement, can check and if necessary also restore the information provided by hem under the agreement

Om något annat språk önskas för avtalet. Det finns tillgängligt på bland annat engelska, spanska, italienska och holländska.

De uppförandekoder som entreprenören är föremål för och på vilket sätt konsumenten kan konsultera/rådfråga elektroniskt gällande uppförandekoderna.

the minimum duration of the distance agreement in the event of a length transaction.

 

Artikel 5- Avtal

Avtalet fungerar i enlighet med bestämmelserna i punkt 4 och börjar gälla vid den tidpunkt då konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller villkoren.

Om konsumenten har accepterat ett elektroniskt erbjudande, bekräftar företagaren omedelbart elektroniskt så att båda parter vet vad som gäller vid erbjudandet. Så länge entreprenören inte har bekräftat acceptans, kan konsumenten säga upp avtalet.

Om avtalet ingås elektroniskt, kommer entreprenören vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda överföringen av elektroniska uppgifter. Lighthouse står för att säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt, kommer företagaren observera nödvändiga säkerhetsåtgärder. Kom ihåg att vi inte lämnar ut några uppgifter.

Företagaren kan meddela eller kontrollera inom den rättsliga ramen, om konsumenten kan möta betalningsförpliktelserna. Vi kan även kontrollera alla viktiga fakta och faktorer som behövs för att slutföra ett distansavtal. Om företagaren baserad på efterforskning, har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att motivera och att avslå en order/förfrågan. Han kan ansluta särskilda villkor för utförandet av erbjudandet i enstaka fall.

Entreprenören ska skicka följande information med produkter eller tjänster. De ska vara skrivna så att konsumenten enkelt förstår allting och/eller kan spara dem på en dator tex för att rådfråga någon annan.

a.        Adressen till företaget så konsumenten kan skicka in klagomål.

b.       Villkoren och på vilket sätt konsumenten kan utföra ångerrätten. Även en tydlig indikation relaterad till uteslutning av ångerrätt.

c.        Information om eftermarknadsgarantier och service.

d.       Artikel 4 punkt 3, såvida inte entreprenören redan har sänt denna information innan genomförandet av avtalet.

e.       Kraven för uppsägning av avtalet. Tex om avtalet har en löptid på ett år eller mer.

Allt detta kommer att finnas med vid konsumentens första beställning. Framförallt är det viktigt att hålla koll på klausul E i detta avsnitt.

Artikel 6- Ångerrätt

Deliverance of products:

När konsumenten har beställt produkter finns möjligheten att häva avtalet utan att ange skäl under 14 dagar. Betänketiden börjar dagen efter det att konsumenten får produkten. Om annat sker ska en i förväg utsedd representant av konsumenten göras känd för entreprenören.

Under betänketiden ska konsumenten behandla produkten och paketet det kommer i noggrant. Personen ska använda produkten endast i det avseendet som är nödvändigt för att bedöma om denne vill behålla produkten. Om konsumenten vill använda sin ångerrätt, skall personen returnera produkten med alla tillbehör i originalskick till entreprenören. Detta sker i enlighet med dem medföljande instruktioner som angivits av entreprenören.

Deliverance of Services:

After the deliverance of services the consumer has the possibility to disband the agreement without giving reasons during at least 14 days, commencing on the day of the entering into the agreement.

In order to execute the right of withdrawal, the consumer must abide by the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur at the offer or finally at the deliverance of the service.

Article 7- Ångerrättskostnader

Om konsumenten utför sin ångerrätt, kommer personen endast behöva betala kostnaderna för att returnera produkten.

Om konsumenten har gjort en betalning skall företagaren betala tillbaka detta belopp så snart som möjligt. Detta ska göras inom 14 dagar efter att konsumenten hävt avtalet eller efter returen inkommit till entreprenören.

Artikel 8- Uteslutande Ångerrätt

The entrepreneur can exclude the right of withdrawal of the consumer for as far as foreseen in paragraph 2 and 3. The exclusion of the right of withdrawal applies only if the entrepreneur has clearly mentioned this at least in time before the conclusion of the agreement.

Exclusion of the right of withdrawal is only possible for the following products:

a.        Which are established by the entrepreneur according to specifications of the consumer

b.       That they are clearly personal in nature

c.        Which cannot be returned because of their nature

d.       That can spoil or age quickly

e.       Whose price is bound to fluctuation on the financial market which the entrepreneur has no influence

f.         Individual newspapers and magazines

g.        For all products for which cannot be established that it concerns the original product that was delivered by Lighthouse

Article 9- Pricing

During the validity period mentioned in the offer, the prices of the offered products and services shall not be raised save for price changes due to changing VAT rates.

Notwithstanding the previous paragraph the entrepreneur can offer products and services with variable prices when these prices are subject to fluctuations on the financial market and where the entrepreneur has no influence. This bondage to fluctuations and the fact that the mentioned prices are target prices will be mentioned with the offer.

Price increases within 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted only if they are the result of legal regulations or provisions.

Price increases from 3 months after the conclusion of the agreement only if the entrepreneur has stipulated this and:

a.        These are the result of legal regulations or provisions; or

b.       The consumer has the competence to terminate the agreement from the day the price increase takes effect.

The in the offer mentioned prices include VAT.

Article 10- Conformity and Guarantees

The entrepreneur ensures that the products and services measure up to the agreement, ensures the in the offer mentioned specifications, ensures reasonable requirements, soundness and or usefulness and ensures on the date of the establishment the existing legal provisions and/or government regulations. If agreed the entrepreneur also ensures that the product is suitable for other than normal use.

A guarantee provided by the entrepreneur, manufacturer or importer does nothing to alter the rights and claims which the consumer under the agreement can put forward against the entrepreneur.

Article 11- Delivery and Execution

The entrepreneur shall observe in utmost care the reception and execution of orders of products and when assessing applications for services.

The address that has been made known by the consumer to the entrepreneur is considered to be the delivery place.

Taking into account what is stated in article 4 of the general conditions/terms , the entrepreneur shall execute the accepted orders expeditiously but not later than within 30 days unless a longer period has been agreed. If the delivery is delayed or if a delivery cannot or partially be executed, the consumer is notified about this no later than 30 days after he placed the order. In that case the consumer has the right to terminate the agreement without any further cost and he is entitled to compensation.

In the event of termination in accordance with the previous paragraph the entrepreneur shall pay back the amount that the consumer has paid as soon as possible but no later than 30 days after the termination.

If the delivery of an ordered product appears to be impossible, the entrepreneur shall strive to make available a replacement product. At least before the delivery it will be mentioned in a clear and understandable manner that a replacement product will be delivered. The right of withdrawal cannot be ruled out with regard to replacement products. The costs of a possible return shipment come at the expense of the entrepreneur.

The risk of damage and/or loss of products rest with the entrepreneur until the moment of delivery at the consumer or a pre-designated and an announced representative to the entrepreneur, unless otherwise expressly agreed. If you receive a damaged product, you should report this by email within three days.

 

Article 12- Length transactions: duration, termination and extension

Terminate

The consumer can terminate at any time an agreement which has been entered for an indefinite period and which extends to regular delivery of products (electricity included) and services respecting the applicable termination rules of a notice of not more than one month.

The consumer can terminate at any time an agreement entered for a definite period and which extends to regular delivery of products (electricity included) or service at the end of the definite period respecting the applicable termination rues of a notice of not more than one month.

The consumer can in the agreements in the previous mentioned paragraph:

at all times terminate with no restrictions to terminate at a certain time or during a certain period

at least terminate in the same manner as they are entered into by him

at all times terminate with the same notice as the entrepreneur has obtained for himself.

Extension

An agreement which has been entered for a definite time and which extends to a regular delivery of products (including electricity) or services may not automatically be extended or renewed for a fixed duration.

Notwithstanding the previous paragraph an agreement which has been entered for a definite time and which extends to a regular delivery of daily newspapers, weeklies and magazines may be extended automatically for a specified duration of three months. If the consumer can terminate this extended agreement at the end of the extension period with a notice of one month.

An agreement which has been entered for a definite time and which extends to a regular delivery of products and services, may only be automatically extended for an indefinite period if the consumer at any time terminate with a notice period of no more than one month and a notice period of no more than three months if the in case the agreement extends to a regular delivery, but less than one time per month, of daily newspapers, weeklies and magazines.

An agreement which has been entered for a definite time and which extends to a regular delivery of daily newspapers, weeklies and magazines (trial and introductory subscription) will not be automatically be extended and terminates automatically at the end of the trial or introductory period.

Duration

If an agreement has a duration period of more than one year, the consumer may after one year terminate at any time with a notice period of not more than one month unless reasonableness and fairness are opposed against termination before the end of the agreed duration.

Article-13 Payments

Unless otherwise agreed, the amounts due have to be met by the consumer within 7 days after entering the cooling off period referred to article 6, paragraph 1. In case of an agreement to provide a service the cooling off period starts after the consumer has received the confirmation of the agreement.

When selling products to consumers, a prepayment of more than 50% must never be stipulated in the general terms and conditions. When a prepayment has been stipulated the consumer cannot assert any rights regarding the execution of the relevant order or service(s) before the stipulated payment has been made.

The consumer has the duty to notify the entrepreneur about inaccuracies in the payment details.

In case of default by the consumer the entrepreneur has, subject to legal restrictions, the right to charge the reasonable costs which are made known to the consumer in advance.

Article 14- Complaints

The entrepreneur features a sufficiently publicized complaints procedure and handles the complaint according to this complaints procedure.

Complaints about the execution of the agreement must be described fully and clearly within reasonable time submitted to the entrepreneur after the consumer has observed the defects.

The complaints submitted to the entrepreneur will be answered within a period of 14 days from the day of receipt. If a complaint has a foreseeable longer processing time, the entrepreneur will answer within 14 days an acknowledgement and an indication when the consumer will receive a more detailed answer.

If a complaint cannot be resolved by mutual agreement then there is a dispute that is subject to the dispute settlement.

Article 15- Disputes

Dutch law exclusively applies to agreements between entrepreneur and consumer whereupon these general conditions/terms are related to.

 

Article 16- Additional and Different Provisions

Additional or different provisions compared to the General conditions/terms may not be to the prejudice of the consumer and should be recorded in writing in such a manner that the consumer can save these in an accessible way on a durable medium.